PIERWSZA SESJA NOWO WYBRANEJ RADY GMINY KŁODZKO Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 grudnia 2014 11:14

alt1 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Kłodzko odbyła się Uroczysta Pierwsza Sesja Rady Gminy rozpoczynająca VII kadencję samorządu. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Kłodzko - Stanisław Longawa, z-ca

Wójta - Urszula Panterałka, nowo wybrani radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów.

Otwarcia Sesji dokonała radna seniorka gminy Kłodzko - Pani Halina Witos. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Pani Krystyna Kuraj, poinformowała zebranych gości o przebiegu i wynikach wyborów samorządowych, wręczając

jednocześnie wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze. Kolejnym etapem było złożenie przez nowo wybranych radnych uroczystego ślubowania, a także wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko, którym został wybrany Pan Zbigniew Tur.

alt

alt

alt

alt

 

 

 

 

 

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

W nowo wybranej Radzie Gminy Kłodzko na lata 2014-2019 mieszkańców gminy Kłodzko reprezentować będą: Marcin Bednarz, Teresa Biel-Lutosławska, Marta Brogowska, Mariola Kozak, Jerzy Lis, Łucja Mądro, Mariola Nakwasińska, Wanda

Piotrowska, Jacek Suchoń, Daniela Tur, Zbigniew Tur, Jan Winnicki, Halina Witos oraz Grzegorz Żytyński.

Wszystkim radnym życzymy owocnej pracy, wytrwałości w działaniach oraz wielu pomysłów, dzięki którym nasza gmina będzie dalej tak prężnie się rozwijać i pięknieć w naszych oczach.

 

Poprawiony: wtorek, 12 grudnia 2017 12:51