Gmina Kłodzko: agroturystyczne posiedzenie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 czerwca 2011 00:47
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.gmina.klodzko.pl/pliki4/ziemia.jpg
There was a problem loading image http://www.gmina.klodzko.pl/pliki4/krosno.jpg
There was a problem loading image http://www.gmina.klodzko.pl/pliki4/flagi1.gif
ziemia.jpg Komisja Rolna i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kłodzko przeprowadziła wizytację obiektów agroturystycznych, które skorzystały z preferencji finansowych samorządu lokalnego. Ocenie zostały poddane 4 obiekty: 1. „Pod Sosnową Górą” w Żelaźnie, 2. „Ziemia Kłodzka” w Krosnowicach, 3. „Kowale” w Krosnowicach, 4. „U Zwardonia” w Jaszkowej Górnej.


krosno.jpg
Pani Jolanta Dobrowolska z Żelazna wnioskowała do komisji o podjęcie uchwały o pomocy finansowej dla gospodarstw pod kątem ujednolicenia wyposażenia w sprzęt meblowy i pościel. Przewodniczący komisji Pan Stanisław Banach zauważa, że obiekty są dobrze przygotowane do świadczenia usług turystycznych, a ich właściciele należycie dbają o wygody dla gości.
27 września 2007 roku
Sesja nr 14 Rady Gminy Kłodzko

flagi1.gifW porządku dziennym podjęcie uchwał w sprawach: 1.wygaśnięcia mandatu radnego Jana Janoszka, 2.przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Kłodzko za okres I półrocza 2007 roku, 3.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2007, 4.określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze budżetu Gminy Kłodzko, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji, dla których Gmina Kłodzko jest organem założycielskim, 5.przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, obręb Stary Wielisław, obręb Młynów, we wsi Szalejów Dolny, w części wsi Romanowo, 6.wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki stanowiącej własność Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych, 7.uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu powierzchniowej eksploatacji i przeróbki wapienia krystalicznego we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie, 8.uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Krosnowice, obejmującego teren części działki nr 633/3, 9.zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu, 10.rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodzko, 11.zaopiniowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego, Ponadto; 1.wybory ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku dla Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Pracy, 2.nformacja Wójta Gminy z działalności między sesjami, 3.zapytania i wolne wnioski.